Vaaratilanteessa hätäkatkaisurele pysäyttää nopeasti vaarallisen liikkeen. Rele valvoo hätä-seis-painikkeen toimintaa sykleittäin. Releen redundanttiset virtapiirit takaavat vikaantumisturvallisuuden, joten laite ei vikaannu hätä-seis-alasajon seurauksena.

Useita hätä-seis-painikkeita sisältävissä laitoksissa on tarpeellista tietää, mikä hätä-seis-painike on aktivoitu. Näin voidaan minimoida työn seisokit. Tälläisiin sovelluksiin DOLD tarjoaa väyläulostulolla varustettuja hätä-seis-painikemonitoreja.

DOLD hätäkatkaisureleet  on valmistettu EN 954- ja SC4-standardien mukaisesti. Hätäkatkaisureleen suoritustaso täyttää PLe standardin EN ISO 13849-1 ja SIL 3 standardin EN62061 vaatimukset. Releessä on potentiaalivapaat koskettimet, jotka lisäävät releen turvallisuutta. Kullatut koskettimet mahdollistavat käytön pienilläkin kuormituksilla.  Hätäkatkaisurele on myös kätevästi johdotettavissa.


Tutustu DOLD hätäkatkaisureleisiin 


 Valmistaja : DOLD