Sallintakytkimiä käytetään, kun joudutaan työskentelemään koneiden ja laitosten vaara-alueilla. Ohjauksen ollessa manuaalikäytöllä poistuu liikkuvien, erottavien suojarakenteiden vaikutus tietyin ehdoin. 

Valtuutettu henkilö voi tietyin edellytyksin sallintakytkimen avulla käydä vaara-alueella esim. ohjelmointi-, säätö-, testaus- tai huoltotarkoituksessa. EUCHNER-kytkimet täyttävät koneturvallisuuden turvanormien vaatimukset 3-portaiselle sallintakytkimelle. Valikoimista löytyvät myös erilaiset sallintapainikkeet.Valmistaja:Euchner


Mitä sopivan turvakytkimen valinnassa tulee tietää?

Turvakytkimen valinnassa tulee olla tarkkana. Oikein toteutetulla turvalaitteiden käytöllä suojataan prosessi tai kone ulkopuolisilta häiriöiltä sekä vikaantumiseen johtavilta riskeiltä. Mitä tulee käytännössä ottaa huomioon, kun etsitään oikeaa suojausratkaisua vaaralliselle laitteelle?