Modulaarinen siirtoavainjärjestelmä SAFEMASTER STS yhdistää turvakytkimen, sähköisen lukituksen ja siirtoavaimen toiminnot yhteen järjestelmään. Järjestelmän avulla katkaistaan ja lukitaan koneen virransyöttö, jotta työntekijä voi mennä turvallisesti vaara-alueelle. Sillä voidaan myös lukita mekaaniset laitteet ennen käyttöä ja varmistaa ettei kukaan pääse vaara-alueelle käytön aikana.

Yksinkertaisimmillaan siirtoavainjärjestelmässä voi olla yksi virransyötön katkaiseva turvakytkin, josta käyttäjä ottaa siirtoavaimen mukaansa esim. huoltotyötä tehdessään. Konetta ei voi käynnistää ennen kuin käyttäjä palauttaa siirtoavaimen paikalleen.

SAFEMASTER STS:n avulla voidaan toteuttaa joustavasti myös erittäin monipuolisia lukitusratkaisuja, joissa valvotaan useita lukituksia sähköisesti ja mekaanisesti. Siirtoavainjärjestelmä on kehitetty vastaamaan korkeimpia turvastandardeja ja täyttää niiden vaatimukset. Järjestelmää käytetään henkilösuojauksen lisäksi myös prosessisuojaukseen.

Valmistaja: DOLD