Doldin UH6900 avaa mahdollisuuksia langattomaan vaara-alueiden turvallistamiseen. Langaton kaksisuuntainen hätäkatkaisujärjestelmä UH 6900 mahdollistaa mm. mobiilien kohteiden turvallistamisen, jotka ovat langallisilla järjestelmillä vaikeita tai jopa mahdottomia toteuttaa.

Dold UH 6900 kuuluu Safemaster W tuotesarjaan, joka täyttää korkeimman turvatason PLe /Cat. 4, SIL3 sekä TÜV-hyväksynnän. Järjestelmä koostuu kahdesta kompaktista 45 mm releyksiköstä, jotka kommunikoivat molempiin suuntiin radiotaajuuksilla. Yksiköiden välimatka voi olla avoimessa ympäristössä 800 m, sekä teollisuusympäristössä 250 m. Mikäli yhteys jostakin syystä häiriintyy, tapahtuu hätäkatkaisu.

Releyksiköihin voidaan liittää hätäkatkaisupainikkeita, turvakytkimiä, turvavaloverhoja tai 2-käsikytkimiä. Releisiin voidaan liittää myös useita käyttäjäkohtaisia ohjaustuloja ja –lähtöjä. Tilatiedot saadaan kätevästi kahdella puolijohdelähdöllä sekä indikaattorilla.

Dold UH 6900 tuo lisävapautta välikaapeloinnin poistuessa. Järjestelmällä voidaan helposti toteuttaa liikkuvien laitteiden, automaattisten kuljettimien, laajojen tuotantohallien, sekä hankalasti kaapeloitavien kohteiden turvallistamisen. Käyttäjä kykenee esimerkiksi tekemään tuotantolaitteen hätäkatkaisun ja kuittauksen liikkuvasta laitteestaan.
Valmistaja: DOLD