DOLDin eristyksenvartijoiden avulla vikaantuvat laitteistot havaitaan ennen kuin varsinainen käyttökatkokseen johtava vika syntyy. Erilaisilla mittareleillä valvotaan sähkönjakeluverkkojen ja niihin kytkettyjen laitteiden toimintaa.

 • Vikavirran valvontareleet ovat tarkoitettu maadoitettujen verkkojen eristyksen valvontaan.
 • Eristystason valvontareleet soveltuvat maadoittamattomien alle 1000 V AC ja DC sekä jännitteettömien verkkojen valvontaan


Vikavirranvalvojat maadoitettuihin verkkoihin

IL5882

sahkolehto_DOLD_il5882

 • AC virralle sekä pulssitetulle DC virralle Type A IEC/TR 60755 mukaisesti
 • 9 mitta-aluetta 10 mA - 10 A tai 10 mA - 30 A
 • Taajuusalue 20 ... 2000 Hz
 • Käsi- tai automaattikuittaus valittavissa
 • Esihälytys
 • Testi- ja kuittauspainikkeet
 • Johdinkatkon tunnistus
 • LED-indikointi apujännitteelle ja hälytykselle
 • 2 vaihtokosketinta
 • Sinetöitävä kansi


IR5882

sahkolehto_DOLD_ir5882


 • AC virralle sekä pulssitetulle DC virralle Type A IEC/TR 60755 mukaisesti
 • 9 mitta-aluetta 10 mA - 10 A tai 10 mA - 30 A
 • Taajuusalue 20 ... 2000 Hz
 • Käsi- tai automaattikuittaus valittavissa
 • Esihälytys
 • Testi- ja kuittauspainikkeet
 • Johdinkatkon tunnistus
 • LED indikointi apujännitteelle ja hälytykselle
 • 2 vaihtokosketinta
 • Sinetöitävä kansi
 • Integroitu virtamuuntaja


RN5883sahkolehto_DOLD_rn5883

 • AC ja DC virroille Type B, IEC/TR 60755 mukaisesti
 • 4 mitta-aluetta 10 mA - 3 A
 • Käsikuittaus, hälytys ja esihälytys
 • Aseteltava kytkentäviive
 • LED-indikointi toiminnalle, esihälytykselle sekä hälytykselle
 • LED-palkki vikavirran ilmaisuun
 • Optiona analogialähtö
 • Johdinkatkon tunnistus


Eristyksenvartijat maadoittamattomiin verkkoihin

IL5880

sahkolehto_DOLD_il5880

 •  1- ja 3-vaiheisiin AC-järjestelmiin 0 ... 500 V ja 10 ... 10000 Hz
 • Aseteltava hälytysraja 5 ... 100 kΩ
 • Galvaaninen erotus mittaustulon, apujännitteen ja lähtökontaktien välillä
 • Käsi- tai automaattikuittaus valittavissa
 • Testi- ja kuittauspainikkeet
 • Ulkoisten testi – ja kuittauspainikkeiden  liitäntä mahdollinen
 • LED-indikointi toiminnalle ja hälytykselle
 • 2 vaihtokosketinta


IL5881

sahkolehto_DOLD_il_5881

 • DC jännitteelle 12 ... 280 V
 • Aseteltava hälytysraja 5 ... 200 kΩ
 • Eristysvian tunnistus L+ ja L-
 • Ei erillistä apujännitettä
 • 2 vaihtokosketinta
 • Käsi- tai automaattikuittaus valittavissa
 • Testi- ja kuittauspainikkeet
 • Ulkoisten testi – ja kuittauspainikkeiden liitäntä mahdollinen 


UH5892

sahkolehto_DOLD_uh5892

 • Mittauspiiri DC 0-600 V
 • 1 vaihtokosketin
 • Kiinteä hälytysarvo: 50 kΩ
 • Testi- ja kuittauspainikkeet
 • Ulkoisten testi – ja kuittauspainikkeiden liitäntä mahdollinen
 • LED-indikointi apujännitteelle ja hälytykselle
 • LED-palkki eristystason ilmaisuun
 • Käsi- tai automaattikuittaus valittavissa
 • Analogialähtö eristystasolle


RN5897sahkolehto_DOLD_rn5897

 • Mittauspiiri DC 0-300 V, AC 0-250 V
 • 2 aseteltavaa hälytysrajaa: 20 kΩ … 2 MΩ, 1 kΩ … 250 kΩ
 • 2 vaihtokosketinta
 • Työ-/lepovirta aseteltavissa
 • Näytöllä mittausarvo, parametrit ja
 • tilatieto
 • Aseteltava kapasitanssiarvo
 • Sinetöitävä kansi
 • Tulo testi-/reset-painikkeelle
 • Laaja apujännitealue


LK5894

sahkolehto_DOLD_lk5894

 • Mittauspiiri DC 0-690 V, AC 0-690 V
 • 2 vaihtokosketinta
 • 2 aseteltavaa hälytysrajaa: 20 kΩ … 2 MΩ, 1 kΩ … 250 kΩ
 • Työ-/lepovirta aseteltavissa
 • Aseteltava kapasitanssiarvo
 • Helppo asettelu ruuvimeisselin avulla
 • LED-palkki eristystason ilmaisuun


LK5895sahkolehto_DOLD_lk5895

 • Mittauspiiri DC 0-1000 V, AC 0-1000 V
 • 2 vaihtokosketinta
 • 2 aseteltavaa hälytysrajaa: 20 kΩ … 2 MΩ, 1 kΩ … 250 kΩ
 • Työ-/lepovirta aseteltavissa
 • Aseteltava kapasitanssiarvo
 • Helppo asettelu ruuvimeisselin avulla
 • LED-palkki eristystason ilmaisuun


LK5896sahkolehto_DOLD_lk5896

 • Mittauspiiri DC 0-1000 V, AC 0-1000 V
 • 3 vaihtokosketinta
 • 2 aseteltavaa hälytysrajaa: 20 kΩ … 2 MΩ, 1 kΩ … 250 kΩ sekä hälytysrele johdinkatkolle ja laitevialle
 • Työ-/lepovirta aseteltavissa
 • Aseteltava kapasitanssiarvo
 • Helppo asettelu ruuvimeisselin avulla
 • LED-palkki eristystason ilmaisuun


Valmistaja : DOLD