Konfliktimineraalipolitiikka

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissio SEC mukaiset konfliktimineraalisäännökset (3TG-mineraalit) on määritelty Dodd–Frank Wall Street -uudistus- ja kuluttajansuojalain pykälässä 1502.

Olemme sitoutuneet vastuulliseen raaka-aineiden hankintaan toimitusketjun osalta. Tuemme konfliktimineraali vapaata toimintaa. Konfliktimineraaleja ovat kulta, tina, tantaali ja volframi.

Vaadimme toimittajiamme varmistamaan komponenttien ja materiaalien toimittajaketjun siten, että raaka-aineet eivät ole peräisin DRC (Kongon demokraattinen tasavalta) alueelta tai ne on sertifioitu konfliktivapaiksi ulkopuolisen riippumattoman tahon toimesta.