Mittaavat valoverhot soveltuvat teollisuuden erilaisiin vaatimuksiin. Mittaavia valoverhoja voidaan käyttää esimerkiksi esineen tunnistukseen, esineen laskemiseen,  paikoituksen tunnistukseen, muodon tai profiilin tunnistukseen tai etäisyyksien mittaamiseen. Mittatieto saadaan logiikalle tai tietokoneelle reaaliaikaisena tietona

Mittaavat valoverhot on mahdollisuus liittää eri kenttäväyliin: Profibus DP, DeviceNET, CANopen, EtherCAT, EthernetIP, PROFINET, ModBus RTU, ModBus TCP/IP, USB Universal Serial Bus.


MICRON

Micron mittavaloverhon valvottu tunnistuskorkeus vaihtelee 150 - 3000 mm välillä versiosta riippuen. Eri mallit ovat saatavilla 5, 10, 25, 30, 50, 75 mm sädeväleillä.

Max. Tunnistusetäisyydet sädevälien mukaan ovat seuraavasti:

  • 6 m – erikoisversiot sädeväleillä 25, 50, 75 mm automaattivarastojen käyttökohteisiin
  • 10 m – versiot 10, 30 mm sädeväleillä
  • 18 m – versiot 25, 50, 75 mm sädeväleillä.


Lue lisää MICRON-valoverhosta


METRON

Metron mittavaloverhon valvottu tunnistuskorkeus vaihtelee 150 - 3000 mm välillä versiosta riippuen. Eri mallit ovat saatavilla 5 - 75 mm sädeväleillä, valvottu tunnistuskorkeus 140 - 2525 mm ja max. tunnistusetäisyys 16 m (10 mm ja 30 mm sädevälillä toimivissa versioissa).


Lue lisää METRON-valoverhoista
Reerin valikoimaan kuuluvat myös turvaloverhot

Valmistaja: Reer