Jäykät boroskoopit


Fiberoskoopit & taipuisat boroskoopit


Boroskooppien lisälaitteet


Laajasta endoskooppivalikoimastamme löytyvät jäykät boroskoopit pienten ja suurten teollisten kohteiden tarkastukseen. 

Silmämääriseen tarkastukseen käyttäjä tarvitsee sopivan endoskoopin lisäksi valolähteen ja valokaapelin. 

Tarkastuksen dokumentointiin käyttäjä tarvitseee valolähteen ja valokaapelin lisäksi kameran ja dokumentaatiolaitteiston. 


Valmistaja: VIZAAR