DOLDin eristyksenvartijoiden avulla vikaantuvat laitteistot havaitaan ennen kuin varsinainen käyttökatkokseen johtava vika syntyy. Erilaisilla mittareleillä valvotaan sähkönjakeluverkkojen ja niihin kytkettyjen laitteiden toimintaa.


Eristystason valvontareleet soveltuvat maadoittamattomien alle 1000 V AC ja DC sekä jännitteettömien verkkojen valvontaan

Vikavirran valvontareleet ovat tarkoitettu maadoitettujen verkkojen eristyksen valvontaan.

Mittareleet soveltuvat verkkosuureiden valvontaan, kuten esimerkiksi jännite, virta, vaihejärjestys, epäsymmetria ja taajuus. Ne soveltuvat myös sulakkeiden, muuntajien ja moottoreiden toiminnan valvontaan, kuten esimerkiksi lämpötila, pyörimissuunta, pyörimisnopeus, kuormitus, eristystaso ja takateho. Niillä voidaan valvoa myös lämpötiloja ja pinnan korkeuksia.


Lue lisää eristystason valvontareleistä

Valmistaja : DOLD