ODU AMC High-Speed Data-liitinkalusteella varustetut militaryliittimet ovat nykyaikaisten tiedonsiirtovaatimusten mukaisia. High-Speed Data versiot ovat saatavilla useimpiin eri liitinmalleihin, kuten ODU AMC Push-Pull ja ODU AMC Break-Away.

High-Speed Data liitinkalusteen suunnittelussa on otettu huomioon military- ja turvallisuusteknologiassa korostuva mahdollisimman nopea ja luotettava tiedonsiirto kaikissa eri olosuhteissa. USB 2.0- ja ethernet-mallit saavuttavat 100 Mbitin – 10 Gbitin tiedonsiirtonopeuden. Lisäksi on mahdollista toteuttaa AMC High-Speed Data-liitäntä, joka yhdistää USB 2.0 ja ethernet-tiedonsiirrot.
Valmistaja:ODU


Mitä oikean littiimen valinnassa tulee tietää?

Liitinratkaisun valintaan kannattaa panostaa, sillä liittimen on taattava käyttökohteessaan häiriötön toiminta. Tärkeää on huomioida ympäristövaatimukset, liittimen materiaali, sekä kuinka suojattu liitännän täytyy olla sähköisiltä häiriöiltä (EMC), pölyltä ja vedeltä (IP-luokitus). Mitä muuta oikean littiimen valinnassa tulee tietää?