Liittimen valintaan vaikuttavat tekijät

Yleisin kojeen ulkopuolinen liitintarve muodostuu kojeen ja kaapelin tai kahden kaapelin välille. Tällöin ensimmäinen kysymys on ympäristövaatimukset, kuten mitä materiaalia liittimen täytyy olla, sekä kuinka suojattu sen täytyy olla sähköisiltä häiriöiltä (EMC) tai pölyltä ja vedeltä (IP-luokitus). 

Suojaustasot luokitellaan liitin-kiinni sekä liitin-auki tilanteissa. Mikäli suojaustaso ei yllä vaaditulle tasolle liitin-auki, voidaan käyttää suojakansia/-tulppia. Liittimille löytyy useita kestävyyden luokittelevia standardeja. Käytön kannalta täytyy miettiä, tarvitaanko liitokseen lukitus ja kuinka lukituksen avaaminen on helpointa.

Lukitusvaihtoehtoina ovat pushpull, kitkalukitus, bajonetti sekä kierrelukitus. Lukituksen valintaan vaikuttavat helppokäyttöisyyden lisäksi mekaaniset tekijät kuten tärinän- ja iskunkestävyys. Lukituksen lisäksi on arvioitava, kuinka usein liitosta tullaan avaamaan. Liittimestä riippuen kestävyys vaihtelee sadoista jopa satoihin tuhansiin liitäntäkertoihin.

Liittimissä usein käytetään mekaanista- ja värikoodausta, jolloin virheliitoksia ei pääse tapahtumaan. Liittimen kokoluokkaan vaikuttavat kontaktien määrä, virta/kontakti sekä jännite kontaktien välillä. Liittimen kokoluokkaa voidaan pienentää esimerkiksi pienentämällä kontaktikokoa ja kasvattamalla kontaktitiheyttä, mutta tällöin myös virta- ja jännitekestävyys pienenee.

Liittimen sisältöön vaikuttavat läpivietävät kuormat/signaalit, sekä niiden vaatimukset. Kuormaliitokset tehdään usein omassa liitoksessaan, jolloin ne eivät aiheuta häiriötä signaalipuolelle. Poikkeuksiakin on, esimerkiksi standardisoiduissa USB 2.0 ja 3.0 liitoksissa 3-5 A kuorma kuljetetaan saman liittimen kautta.

Signaalilla voi olla taajuus- tai nopeusvaatimuksia, jotka vaikuttavat kontaktiin ja eristerunkoon. Häiriösuojaus täytyy ottaa huomioon myös kaapeliliitoksessa johdin-kontakti rajapinnassa. Tällöin kaapelin suojavaippa täytyy liittää luotettavasti esimerkiksi liittimen metallirunkoon jolloin häiriösuoja on jatkuva.

Kontaktiliitos voidaan tehdä juottamalla, puristamalla (krimppaus) tai piirilevykontaktina. Liittimen kontaktijärjestys on usein numeroitu mikä helpottaa oikean liitoksen tekoa. Hyvin suunniteltu ja tarkoin valittu liitinratkaisu luo käyttömukavuutta, pidentää laitteen käyttöikää ja vähentää liitoksista aiheutuvia häiriöitä.

Yhteistyöllä paras liitinratkaisu

Sähkölehdolla on pitkä kokemus liittimistä, erilaisista liitäntäratkaisuista sekä suomalaisesta teollisuudesta. Teemme läheistä yhteistyötä pitkäaikaisen päämiehemme ODU GmbH & Co. KG kanssa. Yhteistä toimittamillemme ratkaisuille ovat olleet varma, häiriötön liitäntä ja monesti kontaktien pitkä elinikä – tuhansista liitännöistä aina miljoonaan liitäntäkertaan asti.

Liitinratkaisun arviointiin kannattaa panostaa, sillä liittimen on taattava käyttökohteessaan häiriötön toiminta ja oltava myös taloudellisesti järkevä ratkaisu. Kyseessä ei ole pelkästään tekninen näkökulma, sillä yhtä tärkeää on valita luotettava toimittaja, joka varmistaa valitun liitinratkaisun saatavuuden myös jatkossa.


Tutustu liitinvalikoimaamme ja ota yhteyttä!


Lisätietoja antaa:

Kimmo Samppa
09 774 642 22
040 562 3700

kimmo.samppa@sahkolehto.fi


OTA YHTEYTTÄ