Frizleinin teräslevyvastukset ovat suuritehoisia, mutta niillä on hyvä lämmönjohtokyky. Näin ne kestävät lyhytaikaista ylikuormaa.


Yksittäisen elementin virrankesto on korkeimmillaan jopa 122 A. Virrankestoa voidaan lisätä kytkemällä useita eri elementtejä rinnakkain. Vakioelementtejä on saatavilla 29:lle eri vastusarvolle. Pieni lämpötilakerroin ja mekaanisesti kestävämpi rakenne kuin valetuilla vastuksilla mahdollistaa pienen lämpötilariippuvuuden.

Tärinän kestävä rakenne takaa teräslevyvastuksen mekaanisen pitkäikäisyyden myös epävakaissa tärisevissä ympäristöissä. Teräslevyvastukset voidaan valmistaa myös galvanoidulla teräslevyllä koteloituna. Näin voidaan saavuttaa eri suojausluokkia ja laajentaa putkivastuksen kiinnittämismahdollisuuksia.


Teräslevyvastukset T600

sahkolehto_frizlen_csm_csm_T600


  • Saatavilla koteloituna galvanoidulla teräslevyllä
  • Suojausluokat: IP 00, IP 20 ja IP 23
  • Tehonkesto 500 W – 250 kW
  • Asennus pystyyn tai vaakaan
  • Lämmönvalvonta lämpöreleellä, lämpötilakytkimellä tai Frizlenin DC-virransyöttöyksiköllä
  • Rinnankytkentä suuremmalle tehonkestolle (>250 kW)


Käyttökohteet:

  • Jarruvastus mm. taajuusmuuttajiin, tasajännitesyöttöihin ja rautatiesovelluksiin
  • Kuormavastus generaattoreihin, moottoreihin ja sähkölähteisiin
  • Käynnistysvastus DC-moottoreille
  • Purkausvastus akustoille

Valmistaja: FRIZLEN