Frizlenin teräslevyvastuksilla on useita eri käyttömahdollisuuksia. Ne  soveltuvat esimerkiksi jarruvastuksiksi taajuusmuuttajille, tasavirtakäytöille  tai raideliikenteeseen. Niitä voidaan käyttää myös kuormitusvastuksina varavoimalähteisiin, generaattoreihin, moottoreihin tai jännitelähteisiin.

Teräslevyvastukset soveltuvat myös tasavirtamoottoreiden käynnistysvastuksiksi, oikosulkumoottoreiden staattorien etuvastuksiksi, käynnistys- ja säätövastuksiksi liukurengasmoottoreille, akkujen purkausvastuksiksi tai matalajänniteverkojen maadoitusvastuksiksi.

(Teräslevyvastuksien valmistaja Frizlen panostaa korkealuokkaiseen tuotekehitykseen ja valmistukseen.) Teräslevyvastukset ovat suuritehoisia, mutta niillä on hyvä lämmönjohtokyky. Näin ne kestävät lyhytaikaista ylikuormaa.

Yksittäisen elementin virrankesto on korkeimmillaan jopa 122 A. Virrankestoa voidaan lisätä kytkemällä useita eri elementtejä rinnakkain. Vakioelementtejä on saatavilla 29:lle eri vastusarvolle. Pieni lämpötilakerroin ja mekaanisesti kestävämpi rakenne kuin valetuilla vastuksilla mahdollistaa pienen lämpötilariippuvuuden.

Tärinän kestävä rakenne takaa teräslevyvastuksen mekaanisen pitkäikäisyyden myös epävakaissa tärisevissä ympäristöissä. Teräslevyvastukset voidaan valmistaa myös galvanoidulla teräslevyllä koteloituna. Näin voidaan saavuttaa eri suojausluokkia ja laajentaa putkivastuksen kiinnittämismahdollisuuksia.


Tutustu teräslevyvastuksiinValmistaja: FRIZLEN