Frizlenin rengassäätövastukset soveltuvat esimerkiksi generaattorien magnetointikentän säätöön, tutkimus- ja koestusvastuksiksi laboratorioille ja oppilaitoksille tai kuormitusvastuksiksi jännitelähteille ja verkkolaitteille. Ne soveltuvat myös tasa- ja vaihtovirtamoottoreiden portaattoman kierrosluvun säätöön,  jatkuvasti säädettävien magneettiventtiilien ohjaukseen, kuten myös moottoriohjauksella varustettuihin säätölaitteisiin.

Rengassäätövastuksilla on pieni lämpötilakerroin, joten niiden vastusarvo pysyy vakiona laajalla lämpötila-alueella. Vastuksessa on hyvä lämmönjohtokyky, sillä vastuslanka on kiinnitetty ja suojattu keraamisesti. Vastusarvo voidaan rengassäädöllä asetella portaattomasti, jolloin haluttu vastusarvo voidaan asettaa helposti. Rengassäätövastuksista on saatavilla eri kokoisina eri sovelluksiin.

Vastuksilla on tilaa säästävä rakenne, joten ne sopivat esimerkiksi kojekaappeihin. Saatavana myös moottoriohjattu rengassäätövastus, jolloin päätyasento asetetaan rajakytkimin. Tällöin myös kaukokäyttö mahdollinen


Tutustu Frizlen rengassäätövastuksiin Valmistaja: FRIZLEN