EUCHNERin rajakytkimiä käytetään koneissa ja laitoksissa mekaanisina kytkiminä normin EN 50041 mukaan. Rajakytkimien suojausluokka on IP 67. Rakennevaihtoehtoja on useita. Kytkinelementtinä on pakko-ohjautuva ja avautuva momenttikosketin.

Perusrajakytkimiä on saatavilla monilla erilaisilla kytkentäpäillä sovelluksesta riippuen. Oikeanlainen kytkentäpään valinta helpottaa asennusta ja oikean rajatiedon saamista. Kytkentäpää voi olla sisään painuva tai sivulle taittuva vipumalli.

Tarkkuusrajakytkimiä käytetään esimerkiksi referenssirajana työstökoneissa. Tarkkuusrajakytkimen kytkentätarkkuus riippuu kytkentäpään muodosta. Tarkimmillaan kytkentätarkkuus on ±0,002 mm.

Rivirajakytkimet sisältävät useamman rajakytkintapin. Rivirajakytkimiä voidaan toimittaa 8, 12 ja 16 mm:n tappijaolla. Euchner:lta löytyy näihin kytkimiin sopivat urakentät ja niihin asennettavat ohjausnokat.

Tilaa säästävää pyöreää sylinterimäistä reikärajakytkintä käytetään pistemäiseen asemointiin.

Induktiiviset rajakytkimet soveltuvat kulumattomaan kytkentään. Induktiivisia malleja on saatavilla yksirajaisina ja monirajaisina versioina.


Tutustu Euchnerin rivirajakytkimiin


Tutustu Euchnerin metallirunkoisiin rajakytkimiinValmistaja:EUCHNER