Mittaavat valoverhot soveltuvat teollisuuden erilaisiin vaatimuksiin. Mittaavia valoverhoja voidaan käyttää esimerkiksi esineen tunnistukseen, esineen laskemiseen,  paikoituksen tunnistukseen, muodon tai profiilin tunnistukseen tai etäisyyksien mittaamiseen. Mittatieto saadaan logiikalle tai tietokoneelle reaaliaikaisena tietona. 


Micronsahkolehto_DOLD_MICRON


 • Tunnistuskorkeus 150 mm…3000 mm
 • Eri mallit sädeväleillä 5, 10, 25, 30, 50 ja 75 mm
 • 150 mm … 1500 mm tunnistuskorkeudella olevat verhot 5 mm sädevälillä
 • Tunnistusetäisyydet sädevälin mukaan:
  • 2,5 m – mallit 5 mm sädevälillä
  • 6 m – erikoismallit sädeväleillä 25, 50 ja 75 mm automaattivarastojen käyttökohteisiin
  • 10 m – mallit 10 ja 30 mm sädeväleillä
  • 18 m – mallit 25, 50 ja 75 mm sädeväleillä
 • Väylämoduulit:
  • Profibus DP
  • DeviceNET
  • CANopen 
  • EtherCAT 
  • Ethernet IP 
  • PROFINET 
  • ModBus RTU
  • ModBus TCP/IP ja USB.
 • Mallit:
  • MI AV: kaksi ohjelmoitavaa analogista lähtöä (0/10 VDC) sekä kaksi ohjelmoitavaa digitaalista lähtöä
  • MI AC: kaksi ohjelmoitavaa analogista lähtöä (4/20 mA) sekä kaksi ohjelmoitavaa digitaalista lähtöä
  • MI B: ohjelmoitavalla RS-485-sarjaliitännällä sekä kaksi ohjelmoitavaa digitaalista lähtöä
  • MI C: kaksi puolijohdelähtöä


Metronsahkolehto_DOLD_METRON


 • Tunnistuskorkeus 140 mm … 2525 mm
 • Eri mallit sädeväleillä 5 mm … 75 mm
 • Tunnistusetäisyydet sädevälin mukaan:
  • 2 m – mallit 5 mm sädevälillä
  • 6 m – mallit 25, 50 ja 75 mm sädeväleillä
  • 16 m – mallit 10 ja 30 mm sädeväleillä
 • Mallit:
  • METRON A: neljä ohjelmoitavaa puolijohdelähtöä (0/24 VDC) RS-232-sarjaliitännällä
  • METRON B: kaksi ohjelmoitavaa puolijohdelähtöä (0/24 VDC) RS-485-sarjaliitännällä
  • METRON C: kaksi puolijohdelähtöäReerin valikoimaan kuuluvat myös turvaloverhot

Valmistaja: Reer