SAFEMASTER S pyörintävahdit turvasovelluksiin 

Doldin SAFEMASTER S pyörintävahdit tarjoavat SIL3 ja PLe tason turvallisuutta sekä käyttäjille että koneille. Pyörintävahteja on eri versioita riippuen käyttötarkoituksesta ja sovelluksesta.

Pysähtymisvahti LH5946 tunnistaa moottorin pysähtymisen ilman erillisiä antureita. Se on helppo asentaa myös olemassa oleviin kohteisiin jälkiasennuksena.

Pyörintävahti UH6932 tunnistaa moottorin pysähtymisen erillisten lähestymiskytkimien avulla. Tämä mahdollistaa seuraavat turvatoiminnot: turvapysäytys, turvallinen nopeusalue, rajoitettu turvanopeus sekä vahinkokäynnistyksen esto.

Pyörintävahti UH5947 tunnistaa moottorin pysähtymisen joko erillisten lähestymiskytkimien tai enkooderin avulla. Tällöin pyörintävahti mahdollistaa monipuolisemmat turvatoiminnot sekä suojaportin valvonnan.


Pyydä lisätietoja

Miikka Laukkanen

09 774 642 30
040 511 4135

miikka.laukkanen@sahkolehto.fi

Lue lisää pyörintävahdeista