Langaton hätäkatkaisujärjestelmä liikkuviin laitteisiin

Doldin langaton hätäkatkaisujärjestelmä uutuus UH 6900 on nyt saatavilla myös ryhmätoimisena. Tämä mahdollistaa etenkin useiden liikkuvien kohteiden turvallistamisen, jotka ovat johdotetuilla järjestelmillä vaikeita tai jopa mahdottomia toteuttaa. Tällaisia kohteita löytyy esimerkiksi automatisoiduissa varastoympäristöissä ja tuotantoprosesseissa.

Dold UH 6900 kuuluu Safemaster W tuotesarjaan, joka täyttää korkeimman turvatason PLe /Cat. 4, SIL3 sekä TÜV-hyväksynnän. Järjestelmä koostuu lähettimestä ja jopa 255 vastaanottimesta. Yksiköiden välimatka voi olla avoimessa ympäristössä 800 m, sekä teollisuusympäristössä 250 m. Mikäli yhteys jostakin syystä häiriintyy, tapahtuu hätäkatkaisu.

Lähetin valvoo maksimissaan 3 turvalaitetta, joista yhden aktivoituessa kaikkien vastaanottimien turvakoskettimet avautuvat. Lisäksi kullekin vastaanottimelle voidaan liittää kolme turvalaitetta, jotka vaikuttavat tämän vastaanottimen turvakoskettimiin. Turvalaite voi olla hätäkatkaisupainike, turvakytkin, turvavaloverho tai 2-käsikytkin.

Vastaanottimissa on yksi 3-turvakoskettiminen turvalähtö. Lähettimessä koskettimet toimivat tilatietolähtöinä. Lähettimeen ja vastaanottimiin voidaan liittää turvatoimintojen lisäksi myös useita käyttäjäkohtaisia ohjaustuloja ja -lähtöjä. Molemmissa yksiköissä on etupaneelissa tilatiedon osoittavat LED:t.

Edut:

  • Turvasovelluksiin Cat.4 / PLe tai SIL CL 3
  • Jopa 255 laitteen yhdenaikainen langaton hätäpysäytys
  • 2-kanavaiset turvalähdot ja –tulot
  • Erilliset ohjaustulot ja -lähdöt
  • Nopea käyttöönotto
  • Ympäristön radiohäiriöiden tarkistaminen tietokoneohjelmalla


Pyydä lisätietoja

Kimmo Ilves

09 774 642 25
050 468 3253

kimmo.ilves@sahkolehto.fi