Kuormitusvastukset tehoelektroniikan testaukseen

Tehoelektroniikan laitteiden tuotekehitys ja valmistus edellyttävät laitetestausta todellisilla ohmisilla kuormilla.  Testattavien tuotteiden vaaditut vastus- ja kuormitusarvot useasti vaihtelevat riippuen laitteen sähköisistä arvoista. Frizlen testivastusten vastusarvot ovat portaattomasti säädettävissä. Helposti liikuteltavia rakenteita on saatavana jopa 100 kW asti.

Kuormitusvastukset tehoelektroniikan testaukseen

Frizlen testivastussarjasta T400 on saatavilla laaja tuotevalikoima eri teollisuuden alojen testaustarpeisiin. Vastuselementti voi olla sementoitu putkivastus, lamellivastus tai suurille kuormille teräsritilä. Putkivastuksilla ja lamellivastuksilla saavutetaan hyvä lämpötilatasapaino vastusarvolle, jolloin vastuksen pitkä kuormitus ei muuta testivastusarvoa. Näiden rakenteiden kuormitusarvot rajoittuvat 50 kW/rakenne. Teräsritilärakenteilla kuormitusarvot yltävät 250 kW/rakenne. Suurempia kuormitusarvoja saavutetaan kytkemällä useita rakenteita yhteen.

Testivastuksia käytetään useasti eri kohteissa, jolloin niiden helppo liikuteltavuus on vaatimuksena. Frizlen vastuksista löytyy pyörillä varustettuja rakenteita, joiden siirtely paikasta toiseen on vaivatonta. Liikuteltavia rakenteita löytyy 100 kW asti.

Vastusarvon valinta tapahtuu sementoiduissa lankavastuksissa portaattomalla liuku- tai kääntösäädöllä. Säätöaluetta voidaan rajoittaa mekaanisilla stoppareilla, jolloin alin suojavastusarvo voidaan määrittää. Lamelli ja teräsritilärakenteissa säätö tapahtuu ensin porrastetusti CAM-kytkimillä, jonka jälkeen hienosäätö tehdään tarvittaessa potentiometrillä.

Liitännät vastuksissa tehdään valmiiksi johdotetuille liittimille. Esimerkiksi laboratoriokäytöissä käytetään useimmiten 4 mm kosketussuojattuja liittimiä. Vastukset voidaan varustaa tarvittaessa tuulettimilla, virtamittareilla ja suojata sulakkeilla.

Esimerkkikohteita

• Laboratorio ja testauskäyttö

• Kuormavastuksena 1- ja 3-vaiheisille virtalähteille

• Kehitykseen, testaukseen tai jatkuvaksi kuormaksi UPS-järjestelmille, taajuusmuuttajille, generaattoreille tai akustoille.


Pyydä lisätietoja

Jyri Lehtonen

050 576 0027

jyri.lehtonen@sahkolehto.fi

Lue lisää Kuormitusvastuksista