Frizlen jarruvastukset suurien massojen pysäyttämiseen 

Modernien synkronoitujen kolmivaiheoikosulkumoottoreiden nopeutta kontrolloidaan taajuusmuuttajilla. Taajuusmuuttajan lähtöjännitteen taajuus määrittelee moottorin nopeuden. Nopeutta voidaan säätää verkkojännitteestä riippumatta.

Käyttöolosuhteissa, joissa sähkökäytöt käyttäytyvät generaattoreina, esimerkiksi alamäkeen ajettaessa tai jarrutustilanteissa, moottorin tuottama energia ilmenee jännitteen kasvuna taajuusmuuttajan tasajännitetulossa. Jännitteen tulee pysyä asetetun kriittisen rajan alapuolella, jotta vältytään komponenttirikoilta.

Ylimääräisen energian syöttäminen takaisin verkkoon ei ole useimmiten taloudellista. Vaihtoehtoisesti ylimääräinen energia voidaan muuttaa lämmöksi välipiirin ja jarruvastuksen avulla.

Kolmivaiheinen jarruvastus voidaan kytkeä vaihtoehtoisesti suoraan moottoriin. Tällöin jarruvastus kytketään moottorin kolmivaihepiirin kontaktoreihin. Vastusta käytetään hallitusti moottorin käämien oikosulkemiseen.

Vaihtoehtoja löytyy, käyttökohteesta riippuen, koteloiduista putkivastuksista teräsritilävastuksiin. Esimerkiksi teräsritilävastuksilla voidaan saavuttaa 500 kW:n jatkuvan tehon kesto.

Esimerkkikohteita:

  • Moottorikäytöt
  • Työstökoneet
  •  Automaattivarastot
  • Nostolaitteet


Vaihtoehdot:

  • Koteloidut putkivastukset (T100-sarja) Linkki
  • Alumiinikoteloidut vastukset (T300-sarja) Linkki
  • Teräsritilä vastukset (T600-sarja) Linkki
  • Lamellirakenteiset lankavastukset (T500-sarja) Linkki


Lisätietoja antaa

Jyri Lehtonen
050 576 0027

jyri.lehtonen@sahkolehto.fi