Doldin järjestelmillä nopea IT-verkon eristysvian paikannus

Maadoittamattomaan AC/DC IT-verkkoon liitetty eristyksenvartija antaa eristysvikatilanteesta hälytyksen, mutta ei kykene yksilöimään vian sijaintia. Tämän etsiminen voi olla aikaavievää ja kallista, etenkin laajoissa verkoissa. Dold on kehittänyt tähän tarkoitukseen uuden Varimeter-perheeseen kuuluvan järjestelmän.
 
Järjestelmä koostuu eristyksenvartijan lisäksi testisignaalilähettimestä RR5886, valvontayksiköstä RR5887, sekä useista virtamuuntajista. Eristyksenvartijan havaitessa eristysvian verkossa se antaa signaalin lähettimelle, joka alkaa lähettämään verkkoon huomaamatonta testisignaalia. Lähettimeen RS485-väylällä liitetty vianilmaisuyksikkö mittaa erillisten virtamuuntajien kautta testisignaalin vahvuutta ja tämän erotessa normaalista antaa hälytyksen. 
Vikapaikan pystyy paikallistamaan sitä paremmin, mitä enemmän virtamuuntajia verkkoon asentaa. Yhteen RR5887-yksikköön voidaan liittää 4 virtamuuntajaa ja tätä järjestelmää pystytään laajentamaan lisäämällä useampia valvontayksiköitä väylään. Vikapaikka on luettavissa valvontayksikön etupaneelin LED-ilmaisimilta.

Doldin eristysvian paikanninjärjestelmän ansiosta eristysvikojen löytäminen automatisoituu ja tuleviin eristysvikoihin pystytään reagoimaan ennen vaaratilanteita. Käyttökohteita ovat esim. voimalaitokset, laivanrakennus, liikennejärjestelmät, aurinkoenergia, sekä muut laajat teollisuusverkot.


Sahkolehto_DOLD_RR5886_RR5887_Kaavio

Pyydä lisätietoja

Miikka Laukkanen

09 774 642 30
040 511 4135

miikka.laukkanen@sahkolehto.fi

Lue lisää Eristystason valvontareleistä