Dold hybridireleet – yhdistelmällä pidempi käyttöikä

Korkeat virrat tuottavat puolijohdereleissä lämpöä, joka täytyy haihduttaa jäähdytyselementin avulla. Potentiaalivapain koskettimin varustetut sähkömekaaniset releet tarjoavat merkittävän edun puolijohdereleisiin nähden kuormia johdettaessa. Potentiaalivapaa kosketin tarjoaa matalan ylimenovastuksen, jonka ansiosta lämpenemää ja lämpöhäviötä ei tapahdu.

Potentiaalivapaat koskettimet sisältävät mekaanisen kontaktin, jolloin tapahtuu kulumista ja huollon tarve lisääntyy. Lisäksi korkeilla kytkentäkuormilla potentiaalivapailla koskettimilla tehty kytkentä aiheuttaa piiriin jännite- ja virtapiikkejä. Puolijohdereleet kestävät hyvin tärinää ja iskuja ja kulumattoman kytkentämekanisminsa ansiosta niillä on melkein rajaton sähköinen käyttöikä. Puolijohdereleiden vahvuus on käyttökohteissa, joissa kytkentäkertoja tapahtuu useita lyhyen ajan sisään. Tällaisia sovelluksia on esimerkiksi valaisin ja lämmitystekniikassa.

Hybridirele DOLD IK 3070/200 yhdistää molempien reletyyppien parhaat puolet. Kytkettäessä ohjausjännite, puolijohderele kytkee vaihtovirran sen nollakohdassa. Muutama millisekunti myöhemmin, relekosketin ottaa kuorman johdettavakseen ja varmistaa pienen tehohäviön. Kun rele kytketään pois päältä, virta siirretään ensin relekoskettimelta puolijohteelle, joka sitten katkaisee virran nollakohdassa. Tällä tavoin minimoidaan kuorman aiheuttamat jännite- ja virtapiikit sekä elektromagneettinen häiriö.

Eri kytkentäteknologioiden yhdistelmän ansiosta IK 3070/200 on erityisen sopiva sovelluksiin, joissa vaaditaan korkeaa kytkentäkapasiteettia ja samalla pitkää käyttöikää. Siksi se soveltuu erityisen hyvin sovelluksiin, joissa seisaukset aiheuttavat korkeita kustannuksia ja releen tulee toimia luotettavasti. Tällaisia sovelluksia on mm. automaatiossa, prosessiteollisuudessa ja esimerkiksi tuuliturbiineissa.


Pyydä lisätietoja

Miikka Laukkanen

09 774 642 20
040 511 4135

miikka.laukkanen@sahkolehto.fi