DOLD UG 9019 - Pehmeä käynnistys ja pysäytys moottoreille 

Doldin UG 9019 softstart-softstop-pehmeäkäynnistin yhdistää releteknologian ja kulumattoman puolijohdetekniikan. Etuna on laitetta säästävä pehmeä käynnistys ja pysäytys kolmivaihemoottoreille. Kahta vaihetta kontrolloidaan puolijohteella siten, että virta voi nousta tasaisesti. Näin mahdollistetaan myös tasaisesti nouseva moottorin vääntö ja voidaan välttää äkillinen mekaaninen rasitus moottorin käynnistyessä.

Käynnistyksen jälkeen puolijohteet kytkeytyvät sisäisiin relekontakteihin. Tämä vähentää virran kulutusta. Softstop-toiminto pidentää moottorin pysähdysaikaa, jolloin vältytään haitallisilta äkkipysähdyksiltä. UG 9019 on helppo ottaa käyttöön neljän eri potentiometrin avulla.  Potentiometreillä asetetaan käynnistysmomentti, hidastusmomentti, pehmeäkäynnistys ja pehmeäpysäytys. Tilaa säästää kapea 22,5 mm:n kotelo.

  • Standardin IEC/EN 60 947-4-2 mukainen
  • 2-vaihe pehmeäkäynnistys ja –pysäytys 3-vaihemoottoreille aina 4 kW asti
  • 3 LED-valoa tilan valvontaan
  • Kuittauspainike etulevyssä
  • Liitäntä ulkoiselle kuittauspainikkeelle
  • Relelähtö tilan ilmaisulle
  • Hallinta- ja virtapiirit galvaanisesti erotettu
  • Kotelon leveys vain 22,5mm
  • Korkea käyttöaste puolijohdereleiden lämmönvalvonnan ansiosta
  • Korkea jännitteen kesto aina 1500 V asti


Pyydä lisätietoja

Miikka Laukkanen

09 774 642 30
040 5114135

miikka.laukkanen@sahkolehto.fi