Älykästä moottorinohjausta Modbus-liitännällä

Doldin älykkäitä UG 9410 ja UG 9411 moottorinohjausyksiköitä voidaan käyttää 1- ja 3-vaihemoottorien pehmeäkäynnistykseen, pehmeään pysäytykseen, peruutukseen ja suojaukseen. UG 9410 soveltuu 3-vaihemoottoreille 0,18 kW-2,2 kW 400 VAC jännitteellä. UG 9411 soveltuu 1-vaihemoottoreille 50 W-180 W tai 180 W-1,1 kW 230 V jännitteellä.

Syötön ohjaus tapahtuu puolijohdetekniikalla. Suunnanmuutos tapahtuu potentiaalivapaiden koskettimien avulla. Koskettimet ovat kuormattomia tilaa muutettaessa, jolloin laitteen käyttöikä pitenee.

Moottoriohjaus ja -diagnostiikka tehdään etänä Modbus RTU-liitännällä. Modbus asetukset ovat kätevästi aseteltavissa laitteen etupaneelista. Etupaneelissa sijaitsee lisäksi helposti luettavat diagnostiikkaLED:t.

Yksiköt valvovat moottorille syötettävää virtaa, josta termistä mallia käyttämällä voidaan määrittää moottorille rajalämpötila. Tämän ylittyessä yksikkö katkaisee syötön moottorille, eikä ylikuormitusta pääse tapahtumaan. Virtavalvonnan lisäksi lämpötilavalvontaan voidaan käyttää erillistä lämpötila-anturia.

Ominaisuudet

 • IEC/EN 60 947-4-2 standardin mukainen
 • Modbus RTU-liitäntä
 • 3-vaihemoottoreiden ohjaukseen 0.18 kW-2.2 kW 400 V (UG 9410) 
 • 1-vaihemoottoreiden ohjaukseen 50-180 W tai 180 W-1.1 kW 230 V (UG9411)
 • 3 potentiometriä Modbus asetusmuutoksiin
 • 5 diagnostiikka LED:iä
 • Suunnanvaihto releillä, pehmeäkäynnistys ja -pysäytys puolijohdekontakteilla
 • Galvaaninen erotus ohjaus- ja kuormapiirin välillä
 • Leveys vain 22.5mm


Edut:

 • Jopa 7 toimintoa yhdessä laitteessa

- Suunnanvaihto myötäpäivään
- Suunnanvaihto vastapäivään
- Pehmeäkäynnistys
- Pehmeäpysäytys
- Moottorinsuojaus
- Vaihejärjestyksen valvonta (UG9410)
-Vaihevirheen valvonta

 • Vie 80 % vähemmän tilaa (22,5 mm kotelo)
 • Helppo ja aikaa säästävä asennus ja käyttäjäystävällinen Modbus-liitäntä
 • Hybridirele yhdistää rele- ja kulumattoman puolijohdetekniikan
 • Korkean käyttöasteen mahdollistaa

- Puolijohdekontaktorien lämpötilan valvonta
- Korkea jännitekestävyys 1500 V asti
- Suunnanvaihto kulumattomasti
- Laitteen kuormituksenvalvonta


Pyydä lisätietoja

Kimmo Ilves

09 774 642 25
050 468 3253
kimmo.ilves@sahkolehto.fi